Vidíte to stejně jako my, pokud chcete: • Přestat s hrubými terénními úpravami okolí a zvětšit zelené plochy ve městě
 • Chceme chodit do přírody a ne na navážky zeminy jako například na Šlovickém vrchu. Jedině další rozšiřování zeleně a úprava veřejných prostranství může zpříjemnit pobyt ve městě v horkých měsících.


 • Zastavit účelové změny územního plánu a bránit výstavbě dalších továren
  a skladů
 • Velké haly mění charakter našeho města a zhoršují kvalitu ovzduší a života v něm zvýšenou dopravou. Vyčlenění vhodných ploch by si spíše zasloužili drobní podnikatelé.

 • Vlastní městskou policii
 • Dobřany platí značné peníze za nájem plzeňské městské policie, která není trvale přítomná a ani nemůže mít tolik potřebnou znalost místního prostředí.


 • Přednostně kultivovat zanedbané části města
 • Například některé části bývalých kasáren jsou dlouhodobě zanedbané a jejich proměna je velmi pomalá. Ve městě jsou i zanedbaná zákoutí, rozbité chodníky a chátrající bytové domy v majetku města.


 • Modernizovat centrální vytápění
 • Centrální vytápění by mohlo být levnější pro spotřebitele i pro město. Chceme dála hledat efektivní řešení, do úvah zahrnout i možnost odpojení spotřebitelů od centrály.


 • Důkladnou diskusi o investičních záměrech města
 • Připravované projekty musí být v dostatečném časovém předstihu a ve srozumitelné formě předkládány k širší veřejné diskusi. Hovoří se o víceúčelovém kulturním zařízení, školní družině, parkovacím domě, dalších investicích do infrastruktury a kanalizaci ve Šlovicích.


 • Další zkvalitňování činnosti městského úřadu
 • Budeme usilovat o lepší řízení investičních akcí, kvalitu stavebních řízení a pravomocných rozhodnutí.