Výsledky voleb do obecního zastupitelstva 2014Velmi si vážíme hlasů, které jste nám v těchto volbách dali. Toto jsou Vaši zastupitelé, kteří se budou snažit na radnici prosazovat náš program:

Ing. Josef Weinreb, Csc, 61 let


Projektový manažer evropských strukturálních fondů na Západočeské univerzitě, v letech 1993-1995 starosta Dobřan.

Mgr. Marta Weinrebová, 57 let


Učitelka přírodopisu a těůesné výchovy na Základní škole v Dobřanech.

Celkové výsledky voleb:

Kandidátní listina Hlasy %
hlasů
Počet
mandátů
Aktiv. Dobř. s pod.Ml.pro Dob. 10 435 42,25 7
Česká str.sociálně demokrat. 3 628 14,69 2
Otevřené město Dobřany 3 347 13,55 2
Občanská demokratická strana 2 690 10,89 2
Komunistická str.Čech a Moravy 2 437 9,87 1
Sdružení nezávislých Dobřany 2 160 8,75 1

Detailnější rozpis výsledků voleb si lze prohlédnout zde